ทะเบียนสวย สำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร อาชีพนักออกแบบ หรือสถานิกวิศวกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในด้านของสายงานออกแบบหรือก่อสร้างหรืองานด้านการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ มักจะทำงานครอบคลุมถึงการออกแบบสิ่งของต่างๆ ดังนั้นคนที่มีอาชีพนี้จะต้องเลือกเลขที่ส่งผลต่อการออกแบบ หัวคิด งานศิลปะที่โดดเด่นในทางโหราศาสตร์ อาจจะต้องมีการเลือกเลขทะเบียนสำหรับใช้งานที่มีเลขหนุนส่งให้หน้าที่การงานด้านศิลปะมีความก้าวหน้า ถูกใจลูกค้า สำหรับเลขที่เหมาะสมกับนักออกแบบ หรือสถานิก วิศวกร คือ เลข 36 เป็นเลขที่ส่งผลโดยตรงถึงอาชีพนักออกแบบ หรือผู้ที่ทำงานด้านศิลปะเพราะเลข 36 เป็นเลขที่ช่วยในด้านการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบอาจหมายถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการออกแบบด้วยก็ได้เลข 6 ,…

ทะเบียนมงคล สำหรับทหาร ตำรวจ สำหรับการรับราชการทหาร หรรือตำรวจ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีผู้นิยมกันมาก เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผู้ที่รับราชการทหาร ตำรวจมักจะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ มีความยุติธรรมสำหรับการเลือกเลขทะเบียนมงคลของอาชีพทหาร หรือตำรวจมักจะเลือกจากเลขที่ส่งผลต่อการทำงาน ความเจริญในหน้าที่ อำนาจบารมีหรือการเลื่อยศเลื่อนตำแหน่ง ดังนี้ (เลขประสมเข้าคู่) เลข 15 สำหรับคนอาชีพอื่น เช่นการค้าขายหรือการรับราชการประเภทอื่นๆเลขนี้หมายถึงเสน่ห์ ที่ส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้า แต่สำหรับทหารและตำรวจเลข 15 ส่งผลถึงความก้าวหน้าทางด้านยศด้านศักดิ์…

แนะนำเลขทะเบียนสวย สำหรับดารานักแสดง ดารานักแสดง เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทำงานหน้ากล้องอาศัยทำงานกับความนิยมชมชอบของคนดู ซึ่งดารานักแสดง หรือศิลปินก็มีหลายประเภท เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร เป็นต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน ก็มักจะต้องอาศัยความนิยมชมชอบจากผุ้ชมด้วยกันทั้งนั้น สำหรับเลขทะเบียนมงคลของคนที่ทำอาชีพดารานักแสดงนั้นต้องเลือกจากเลขที่ส่งผลถึงความนิยม ความมีเสน่ห์ จากเลขดังต่อไปนี้ (ใช้เลขคู่ประสมกัน) เลข 24 หมายถึงการมีชื่อเสียงโด่งดัง การได้รับความนิยมชมชอบ การมีเลข24 ในทะเบียน ยังอาจตีความได้ถึงการมีเพื่อนฝูงคนรู้จักมากมาย ในแวดวงการการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งจะคอยป้อนงานให้เสมอ…

เลขทะเบียนสวย สำหรับคนราศีมีน ลัคนาราศีมีน (เกิด 14 มีนาคม – 14 เมษายน) ท่านว่าราศีนี้เป็นคนช่างฝันแบบสไตล์คนโรแมนติก มีบุคลิกที่มีความนุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน อย่างไรก็ตามคนราศีมีน มักจะมีความขัดแย้งในตัวเอง เป็นส่วนผสมของหลายๆ ราศีจึงเป็นคนที่ฉลาด แต่ซ่อมคมอย่างร้ายกาจ คนราศีมีน เป็นคนที่มีความอ่อนไหวอ่อนโยน ดังนั้นจึงมักจะทำอ่าชีดอย่างกวี นักเขียน นักดนตรี นักแสดงได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามชาวราศีนี้ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆจึงมักที่จะทำงานด้านการช่วยเหลือ หรืองานการกุศลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว…

เลขทะเบียนสวย สำหรับคนราศีกุมภ์ ลัคนาราศีกุมภ์ (เกิด 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม) ท่านว่าเป็นนักคิดนักวางแผน ที่ดี เป็นคนชอบคิดนอกกรอบ สามารถมองเห็นอะไรๆได้ดีกว่าราศีอื่นทั้งหมดเลยทีเดียวดังจะเห็นได้จากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมายก็เกิดราศีนี้ เช่น กาลิเลโอ , ชาร์ลส์ดาร์วิน , นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วชาวราศีกุมภ์ยังเป็นคนทีมีความช่างฝัน ช่างคิด มีพรสวรรค์ทางศิลปะแต่ก็เป็นคนที่สามารถวางแผนได้อย่างสะเอียดละออการทำงานทุกขั้นตอนของชาวราศีนี้ มักจะเป็นไปด้วยความละเอียด…