car photo

ทะเบียนมงคล สำหรับทหาร ตำรวจ

สำหรับการรับราชการทหาร หรรือตำรวจ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีผู้นิยมกันมาก เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผู้ที่รับราชการทหาร ตำรวจมักจะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ มีความยุติธรรมสำหรับการเลือกเลขทะเบียนมงคลของอาชีพทหาร หรือตำรวจมักจะเลือกจากเลขที่ส่งผลต่อการทำงาน ความเจริญในหน้าที่ อำนาจบารมีหรือการเลื่อยศเลื่อนตำแหน่ง ดังนี้

(เลขประสมเข้าคู่)

เลข 15

สำหรับคนอาชีพอื่น เช่นการค้าขายหรือการรับราชการประเภทอื่นๆเลขนี้หมายถึงเสน่ห์ ที่ส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้า แต่สำหรับทหารและตำรวจเลข 15 ส่งผลถึงความก้าวหน้าทางด้านยศด้านศักดิ์ การมีเกียรติยศ มีคนรักใคร่เจ้านายคอยเกื้อหนุนส่งเสริมอยู่ตลอดเลข 51 ส่งเสริมเรื่องของอำนาจ บารมี เพราะเลข 51ถือเป็นเลขที่มีผลต่ออาชีพทหาร ตำรวจมากเป็นพิเศษอาจหมายความถึงการมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีอิทธิพลอำนาจสูง ในกรมหรือหน่วยงานคอยให้การสนับสนุน หรือคอยอุ้มชู ญาติมิตรบริวารจงรักภักดีสำหรับตำราบางเล่มบอกว่าเลข 51เป็นเลขที่หนุนบุคลิกให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายมีวาทศิลป์เป็นเลิศจนสร้างความรักและเอ็นดูได้

เลข 19

เป็นเลขแห่งความมีผู้อุปถัมภ์ ช่วยเหลืออย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเลขนี้จะหนุนส่งสำหรับผู้ชายที่เป็นทหาร ตำรวจเท่านั้นแต่สำหรับผู้หญิง จะส่งผลร้ายมากกว่าดี โดยในด้านการงานมักถูกกลั่นแกล้งในด้านความรัก และชีวิตส่วนตัวมักจะอาภัพ ซึ่งต่างจากผู้ชายที่เลข 19จะส่งผลให้หน้าที่การงานรุ่งโรจน์ ทำอะไรก็ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ไปซะหมดจนมักจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเสมอ

เลข 34

เลขนี้ท่านว่าส่งผลต่อคนที่เป็นทหารหรือตำรวจโดยตรงเพราะมันคือเลขที่หนุนในด้านความกล้าหาญ ความกล้าพูดกล้าทำมักจะได้รับผลสำเร็จจากความกล้า นอกจากแล้วในอีกทางหนึ่งอาจหมายถึงการมีความรู้ ความคล่องแคล่ว และไหวพริบปฏิภาณ อย่างไรก็ตาม เลข34 อาจหมายถึงอุปสรรค ที่เจ้าของทะเบียนต้องฝ่าฟัน ก่อนประสบความสำเร็จ

เลข 35 , 53

เป็นเลขที่อาจจะต้องเข้าคู่กัน จึงจะให้ผลสูงหมายความถึงการมีผู้อุปถัมภ์ แต่ก็จะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองบ้างก่อนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือก่อนที่จะมีคนเห็นความดีได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

เลข 90

เป็นเลขแห่งความแคล้วคลาด การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คนมีเลข 90ในทะเบียน มักจะเป็นคนที่รอดพ้นจากภยันอันตรายต่างๆการคลาดแคล้วจากการโดนปองร้าย ศัตรูหลีกลี้หนีห่างเป็นเลขที่ส่งผลดีต่อตำรวจและทหารเป็นพิเศา บางตำราโหราศาสตร์อาจหมายถึงการมีเทวดาอารักษ์คอบปกป้องคุ้มครอง ให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ

* ทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *