zodiac photo

เลขทะเบียนสวยสำหรับ คนราศีกันย์

คนราศีกันย์ (เกิด 14 กันยายน – 15 ตุลาคม ) ท่านว่าคนลักคนาราศีกันย์เป็นคนที่มีความร่าเริง มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบพบปะผู้คนไม่ชอบอยู่เงียบๆ แบบเก็บตัว มักชอบศึกษาความรู้ มีคารมที่คมคายพูดจาอะไรคนอื่นมักเชื่อถือ และสามารถสร้างความประทับใจจากวาทศิลป์ได้คนราศีกันย์ มักชอบรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอยู่เสมอ เข้าอกเข้าใจคนอื่นทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ มักจะให้ความเอ็นดู และช่วยเหลือในหน้าที่การงานเสมอคนราศีกันย์ เหมาะกับอาชีพประเภทขีดๆ เขียน ๆ เช่น นักเขียน พอๆกับอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน เช่นการติดต่อค้าขาย งานเซลล์ สำหรับเลขทะเบียนมงคลที่เหมาะ และไม่เหมาะกับชาวราศีกันย์ มีดังนี้

เลขมงคล

เลข 0

เป็นเลขที่โดยทั่วไปแล้วหมายถึงความอัปมงคลแต่กลับถูกโฉลกกับชาวราศีกันย์อย่างน่าประหลาดเพราะชาวราศีกันย์นั้นมีพื้นชะตาที่ชอบการค้นคว้า การศึกษาหาความรู้ เลข 0 จึงช่วยหนุ่นในเรื่องของการปะดิษฐ์คิดค้น การค้นพบอะไรใหม่ๆเหมาะกับชาวราศีกันย์ที่ทำงานสายวิชาการ

เลข 4

เป็นเลขที่เหมาะกับคนค้าขาย การเจรจาด้านการค้าและการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซึ่งหากชาวราศีกันย์ที่ทำงานด้านค้าขายธุรกิจ งานอิสระ และมีเลข 4 ในทะเบียนรถ ก็จะช่วยหนุนให้การเจรจาต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าขาย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี งานเข้าตลอด มีเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรก็มือขึ้นเสมอ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยทีเดียว

เลข 5

เดิมทีเลขนี้สื่อถึงความยุติธรรม ความรักสงบ แต่สำหรับชาวราศีกันย์เลข 5 จะให้คุณหนุนส่งในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการศึกษาหาความรู้

เลข 6

เป็นเลขที่ส่งผลให้มีเสน่ห์ มีความดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน ด้านการเจรจา การติดต่อค้าๆ ขายๆหรือในด้านความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้าม อาจหมายถึงความดึงดูดใจในเรื่องต่างๆอีกด้วย

เลข 9

เป็นเลขแห่งความลึกลับ สำหรับชาวราศีกันย์แล้ว เลข 9จะช่วยหนุ่นในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเอง และการริเริ่มค้นคว้าสิ่งใหม่ๆและจะส่งผลดีเป็นพิเศษ ต่อชาราศีกันย์ที่ทำงานด้านการประดิษคิดค้นหรืองานสายวิชาการ เป็นต้น

เลขอัปมงคล

เลข 3

เป็นเลขที่ส่งผลเสียต่อชาวราศีกันย์อย่างสมบูรณ์เพราะหมายถึงการหนุนนิสัยด้านที่ไม่ดี เช่น ความใจร้อน มุทะลุความดื้อดึงไม่ฟังใคร การทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ไม่คิดถึงผลเสียที่อาจจะตามมเลข 3 อาจหมายถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจคุกคามชาวราศีกันย์ได้ด้วยหรืออาจะหมายถึงกการงานที่มักมีอุปสรรค ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่าที่ควร

* เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *