zodiac photo

เลขทะเบียนสวย สำหรับคนราศีพิจิก

คนราศีพิจิก (เกิด 14 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม)เป็นคนที่มีพื้นฐานของชะตาอยู่ในเกณฑ์ลึกลับ และมักจะมีลักษณะนิสัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก หรือที่เรียกกันติดปากในสมัยนี้ว่า “อาร์ต” นั่นแหละทั้งนี้เพราะนอกจากอุปนิสัยที่ไม่ชอบตามกระแสแล้วพวกเขายังมักที่จะมีความคิดอะไรที่สวนทางกับสังคม หรือแนวคิดของผู้อื่นอยู่เสมอคนราศีนี้มักจะมีความรอบรู้ เป็นคนที่มีความสามารถสูงเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองระดับสูงมากแต่ความสามารถในด้านการเข้าสังคมอาจจะน้อย เพราะคนราศีนี้ชอบเก็บตัวอย่างไรก็ตาม หากพวกเขาเปิดใจให้กับใครแล้วก็มักจะกลายเป็นคนที่สนุกสำหรับคนๆ นั้นไปเลยทีเดียว สำหรับคนราศีพิจิกนั้นมีเลขทะเบียนมงคล และไม่มงคล ดังนี้

เลขมงคล

เลข 1

แม้ส่วนใหญ่จะถูกตีความไปในด้านของความแก่งแย่งและแข่งขันหยิ่งทระนง แต่สำหรับชาวพิจิก เลจข 1 สื่อถึงภาวะความเป็นผู้นำที่มีความสามารถมีความกล้าหาญ และกระตือรือร้น ทะเยอะทะยานและกระหายที่จะประสบความสำเร็จเสมอ โดยเฉพาะนักบริหารไฟแรง เลข 1 จะหนุนส่งเสริมได้อย่างดีเลยทีเดียว

เลข 3

สำหรับความเป็นชาวพิจิกแล้ว เลข 3ถือว่าถูกโฉลกกับคนราศีนี้เป็นอย่างมาก เพราะมันหมายถึงความมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและเอาการเอางาน ซึ่งหนุนลักษณะนิสัยที่มีความรอบรู้ของชาวพิจิกได้เป็นอย่างดีและจะดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นชาวราศีพิจิก ที่มีอาชีพด้านวิชาการ เช่น ครู อาจารย์หรือนักวิจัย เป็นต้น เลข 3จะทำให้พวกเขามีความโดดเด่นในเรื่องของผลงานทางวิชาการเลยทีเดียว

เลข 4

เป็นเลขที่ถ้าหากมองในมุมของการค้าการขายจะไม่เหมาะกับชาวพิจิกมากนัก แต่ถ้ามองในเรื่องของความรอบรู้ ความมีสติปัญญาและความมีไหวพริบในการทำงานล่ะก็ เลขนี้ถือว่าหนุนส่งพวกเขาได้ดีเลยทีเดียวเพราะอีกด้านหนึ่ง เลข 4 หมายถึงความมีสติปัญญาที่เป็นเลิศซึ่งเข้ากับลักษณะนิสัยของชาวพิจิกที่มักมีความรอบรู้ ถนัดในหลายๆ ด้าน

เลข 5

เป็นเลขที่สื่อความเป็นชาวพิจิกได้อย่างเด่นชัดเพราะหมายถึงชีวิตที่สงบ การไม่ชอบความวานวายการเก็บตัวอยู่กับตนเองให้มากที่สุด

เลขไม่ดี

เลข 2

แม้สำหรับชาวราศีอื่น เลข 2 จะหมายถึงความอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่สำหรับชาวพิจิก เลข 2หมายถึงเลขที่หนุนเรื่องของอารมณ์ ที่มักทำให้อารมณ์เสีย อารมณ์แปรปรวนตอลดจนอาจสื่อได้ถึงความอ่อนไหวทางจิตใจ สามารถถูกแทรกแซงได้ง่ายและความหมายอีกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของงานคือ ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวและความไม่เอาใครของชาวราศีพิจิก

* เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *