zodiac photo
เลขทะเบียนสวย สำหรับคนราศีธนู

คนเกิดลักคนาราศีธนู (เกิด 14 ธันวาคม – 14 มกราคม) ท่านว่าชาวราศีนี้มักเป็นคนรอบรู้แบบพหูสูตร มีหัวด้านปรัชญาและมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของศาสนาอยู่เสมอคนราศีนี้ท่านว่ามักเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ มองทุกอย่างในแง่ดีเสมอจนบางครั้งอาจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย เพราะถูกคนโกง หรือทำร้ายชาวราศีธนูส่วนมากมักจะเป็นคนที่มองเห็นความจริงของโลก และมักจะใจบุญสุนทานชอบทำบุญ ชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าตนเอง เป็นคนที่มีพลังในด้านบวกและมักจะเผื่อแผ่พลังนี้ให้กับคนอื่นอีกด้วย เชขทะเบียนที่เหมาะกับคนราศีธนู คือ

เลขมงคล

เลข 1

เป็นเลขที่ส่งผลหนุนในด้านดีต่อชาวราศีธนูในมุมของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความมุ่งมันและจริงใจต่อคนรอบข้างซึ่งอาจจะเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีธนูที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เช่น มูลนิธิ งานด้านการกู้ภัยงานสาธารณสุข เป็นต้น

เลข 2

เลขนี้ส่งผลดีต่อชาวราศีธนู ในแง่ของการเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ มีความเมตตากรุณา และมักจะมีความสุภาพอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง เลขนี้สอดคล้องกับเลข 1หากอยู่ด้วยกันจะเหมาะมากสำหรับอาชีพ แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้ากู้ภัย

เลข 5

เป็นเลขแห่งความยุติธรรมและเป็นเลขที่มองเห็นทุกอย่างด้วยสายตาและจิตใจที่เป็นธรรมตลอดจนหมายถึงการรักสงบ ความมีเมตตาเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เลข 5อาจหมายถึงการมองโลกในแง่ดี หรือการมองโลกอย่างผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของโลก สำหรับชาวราศีธนูที่มีการปฏิบัติธรรม หรือศึกษาธรรมมะ เลข 5 จะช่วยหนุนในเรื่องของการบรรลุธรรมหรือการมองโลกได้ดีมากขึ้น อาชีพที่เหมาะกับเลข 5 ของชาวราศีธนู คือข้าราชการหรือ ผู้บริหาร เพราะการทำงานมักจะราบรื่น ทำสิ่งใดมักจะสำเร็จ

เลข 9

เป็นเลขที่ออกแนวสิ่งลึกลับ เพราะท่านว่าสำหรับคนราศีธนู การมีเลข 9ในทะเบียน จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำให้แคล้วคลาดมักจะไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต ศัตรูเลิกจ้องอาฆาต ตลอดจนอาจตีความได้ในแง่ของความรู้ และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เลขไม่ดี

เลข 7

เป็นเลขที่จะส่งผลต่ออำนาจของเลข 5 เลข 7 นั้นท่านว่าหมายถึงความเก็บกด ความโกรธที่ถูกเก็บไว้หากประทุออกจะกลายเป็นคนโมโหร้ายยิ่งกว่าคนราศีอื่นๆตลอดจนอาจตีความได้ในแง่ของความโฉดเขลา การมองทุกอย่างด้วยโมหะบังตาเป็นคนคิดมาก อมทุกข์ และมักจะแบบความกังวลไว้กับตัวเองเสมอจนมักจะประทุออกมาในรูปของการระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้าง

* เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *