zodiac photo

เลขทะเบียนสวย สำหรับคนราศีมีน

ลัคนาราศีมีน (เกิด 14 มีนาคม – 14 เมษายน) ท่านว่าราศีนี้เป็นคนช่างฝันแบบสไตล์คนโรแมนติก มีบุคลิกที่มีความนุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน อย่างไรก็ตามคนราศีมีน มักจะมีความขัดแย้งในตัวเอง เป็นส่วนผสมของหลายๆ ราศีจึงเป็นคนที่ฉลาด แต่ซ่อมคมอย่างร้ายกาจ คนราศีมีน เป็นคนที่มีความอ่อนไหวอ่อนโยน ดังนั้นจึงมักจะทำอ่าชีดอย่างกวี นักเขียน นักดนตรี นักแสดงได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามชาวราศีนี้ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆจึงมักที่จะทำงานด้านการช่วยเหลือ หรืองานการกุศลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

สำหรับเลขทะเบียนมงคล ที่ส่งผลต่อชีวิตของชาวราศีมีน มีดังนี้

เลขมงคล

เลข 2

เป็นเลขแห่งความอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนราศีมีน ที่มีความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้ว เลข 2 ยังหมายถึงความคงเส้นคงวาในการทำงาน เลข 2ส่งผลเป็นพิเศษ ต่อผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสาธารณสุข งานการกุศล มูลนิธิ ฯลฯ ในทางส่วนตัวแล้วเลข 2ส่งผลถึงความมีเสน่ห์ การสร้างประทับใจต่อเพศตรงกันข้าม

เลข 6

เป็นเลขที่ส่งผลดีในทางด้านศิลปะ ซึ่งโดยธรรมชาติของคนราศีมีนมักจะเป็นคนที่ทำงานด้านศิลปะดีอยู่แล้ว เลข 6 จึงหนุนส่งผลดีให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังอาจหมายถึงความมีเสน่ห์ เป็นที่ดึงดูดใจของผู้คนรอบข้าง เลข 6จะส่งผลดีเป็นพิเศษ ต่อราศีมีน ผู้ที่ทำงานด้านศิลปะ การขีดการเขียน การแต่งเพลงนักดนตรี เป็นต้น ในบางความหมาย เลข 6 จะหมายถึงการรักสงบหรือความสันโดษอีกด้วย

เลข 9

แม้จะเป็นเลขแห่งความลึกลับ ที่หมายถึงสิ่งลี้ลับหรือพลังเหนือธรรมชาติ แต่สำหรับชาวราศีมีนแล้ว เลข 9หมายถึงการค้นพบสิ่งใหม่ๆ การค้นหาอะไรที่มีความหมายนอกจากนั้นแล้วยังอาจส่งผลหนุนเลข 6 ที่เป็นเลขแห่งศิลปะทำให้ช่วยในด้านการทำงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เลข 9ยังอาจหมายถึงความโชคดี การมีพลังลึกลับที่คอยหนุนส่ง คอยช่วยเหลือในบางความหมายยังอาจหมายถึงเรื่องของด้านธรรมะ หรือการบวชก็เป็นได้

เลขไม่ดี

เลข 3

เป็นหมายเลขที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ในด้านของความมุทะลุความใจร้อนและไม่คิดหน้าคิดหลัง มักจะทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดอยู่เสมอซึ่งจะส่งผลเสียต่อคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง ในบางความหมายเลข 3 อาจหมายถึงความอ่อนแอและขี้ขลาดและยังอาจส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย ร่างกายอ่อนแอผู้เชี่ยวชาญบางท่านยังบอกอีกด้วยว่า เลข 3 จะไปตัดพลังอำนาจของเลข 6 ลง

* เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *