zodiac photo

เลขทะเบียนสำหรับคน ราศีพฤษภ เลขไหนเหมาะเรามีคำตอบ

คนเกิดในราศีพฤษภ (เกิด 14 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน) คนราศีพฤกษภเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกๆ สิ่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติ ภูเขาลำธาร สายน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะคนราศีนี้อยู่ภายใต้เกณฑ์ชะตาของเทพแห่งดาวศุกร์ที่ถือเป็นเทพแห่งความรัก ดังนั้นคนราศีพฤษภ จึงมักชื่นชอบในความสุทรีย์ความรื่นเริง คนราศีพฤษภมักชอบความสงบ แต่เขาจะเป็นคนที่หาเงินและเก็บเงินเก่งมากๆ คนราศีนี้เป็นคนอบอุ่นที่มักจะเผื่อแผ่ความรักให้กับทุกสิ่งรอบด้านแต่ไม้ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนยอมคนนะเพียงแต่เขานั้นไม่ชอบที่จะไปหาเรื่องหาราวกับใครมากกว่า คนราศีพฤษภนั้นมักจะทำอาชีพด้านการศิลปะ งานอิสระต่างๆ เพราะเขามักเชื่อมั่นในตนเองสูงสำหรับเลขทะเบียนมงคลของชาวราศีพฤษภนั้น ประกอบด้วยเลขดังนี้

เลขมงคล

เลข 1

เป็นเลขที่ส่งผลดีต่อชาวราศีนี้เพราะหมายถึงความรักอิสระไม่ชอบทำงานภายใต้คำสั่งของใครอาจจะเหมาะกับชาวราศีพฤษภ ที่ทำหน้าที่การงานอิสระ การทำธุรกิจ การค้าขายเป็นต้น

เลข 4

เป็นเลขที่ส่งผลดีต่อการค้าการขาย และการทำธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภ ที่มีลักษณะนิสัยซื่อสัตย์ เลข 4 ในทะเบียนจะช่วยในการติดต่อการค้า การส่งผลดีต่อการทำธุรกิจประเภทต่างๆ

เลข 5

เป็นเลขแห่งความพอเพียง ความยุติธรรม และความประหยัดหรือบางตำราอาจจะหมายถึงสติปัญหา และความกล้าหาญ เลข 4ส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภ เพราะชาวราศีนี้มีเกณฑ์นิสัยรักความสงบ

เลข 6

เป็นเลขที่หมายถึงดาวศุกร์สื่อความหมายโดยตรงถึงความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสุนทรีย์ รักสวยรักงามซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ชะตาของชาวราศีพฤษภ หากมีเลข 6 ในทะเบียนจะส่งผลถึงการเจริญก้าวหน้าของงานที่เกี่ยวกับศิลปะ งานรื่นเริง งานด้านการแสดงเป็นต้น

เลข 7

เป็นเลขที่มีข้อเสียคือ หมายถึงความพยาบาท และความขี้หึง ความมีทิฐิแต่อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวราศีพฤษภ กลับส่งผลดีในด้านของความรักสันโดษและมัธยัสถ์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัย ที่ชอบเก็บเงิน หากมีเลข 7 ในทะเบียนจะทำให้เก็บเงินได้ดี เงินทองไม่รั่วไหล

เลขอัปมงคล

เลข 8

เป็นเลขที่หมายถึงความลุ่มหลงมัวเมา อบายมุขการหลงไหลในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด หากมีเลข 8 ในทะเบียนอาจะส่งผลร้ายต่อชาวราศีพฤษภ ทำหลุ่มหลงสิ่งไม่ดี และตัดกับเลขมงคลอย่างเลข 7ที่หมายถึงการเก็บเงินเก็บทอง หากมีเลข 8 จะทำให้เก็บเงินไม่อยู่เงินจะรั่วไหลไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น หากทำธุรกิจด้านการค้าการขายก็อาจจะทำให้โดนโกง หรือโดนทุจริต

* เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *