car photo

แนะนำเลขทะเบียนสวย สำหรับดารานักแสดง

ดารานักแสดง เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทำงานหน้ากล้องอาศัยทำงานกับความนิยมชมชอบของคนดู ซึ่งดารานักแสดง หรือศิลปินก็มีหลายประเภท เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร เป็นต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน ก็มักจะต้องอาศัยความนิยมชมชอบจากผุ้ชมด้วยกันทั้งนั้น สำหรับเลขทะเบียนมงคลของคนที่ทำอาชีพดารานักแสดงนั้นต้องเลือกจากเลขที่ส่งผลถึงความนิยม ความมีเสน่ห์ จากเลขดังต่อไปนี้

(ใช้เลขคู่ประสมกัน)

เลข 24

หมายถึงการมีชื่อเสียงโด่งดัง การได้รับความนิยมชมชอบ การมีเลข24 ในทะเบียน ยังอาจตีความได้ถึงการมีเพื่อนฝูงคนรู้จักมากมาย ในแวดวงการการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งจะคอยป้อนงานให้เสมอ นอกจากนั้นเลข 24ยังอาจหมายถึงการมีเสน่ห์ดึงดูด ทั้งเรื่องของการงาน และเรื่องส่วนตัวกล่าวโดยสรุปแล้ว เลข 24 ส่งผลให้เกิดความนิยม ชื่อเสียงกาประสบผลสำเร็จด้านการแสดง

เลข 42

เป็นพลังที่ส่งผลโดยตรงต่อความโรแมนติก ความช่างฝันจึงเหมาะเป็นพิเศษ สำหรับคนท่ำงานด้านงานศิลป์ การด้านการแสดง นักร้องนักดนตรี ดารา ฯลฯ เละในบางตำรา เลข 42ยังหมายถึงการประสบความสำเร็จจากงานด้านการแสดง งานศิลปะ การร้องเพลงซึ่งสอดคล้องกับลักษณะอาชีพของคนในวงการบันเทิง เลข 42ยังมีความหมายในด้านการเงินที่ไม่ขาดมือ การมีเงิน มีงานต่อเนื่องไม่ขาด

เลข 92

เป็นเลขแห่งความเกื้อหนุน หมายถึงความกว้างขวาง มีคนรู้จักเยอะเหมาะกับการทำงานในแวดวงการบันเทิงที่ต้องรู้จักผู้คนอย่างกว้างขวางเลข 66 , 69 ต้องมาคู่กันเท่านั้น เพราะหากแยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งจะส่งผลหนุนเนื่องในทางร้าย เลข 66, 69 นั้นหมายถึงความอ่อนไหว ความอ่อนโยนและ การมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู จึงค่อนข้างเหมาะกับอาชีพของนักแสดง ศิลปินที่ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ ในการสนับสนุน ทั้งเรื่องของการทำงานและการชื่อเสียงส่วนตัว

เลข 91

เป็นเลขที่หมายถึงความมุ่งมั่น การแสวงหาชื่อเสียงและการมีความพยายามอย่างสูงโดยทั่วไปแล้วเลขนี้ไม่ใช่เลขสำหรับนักแสดงโดยเฉพาะ แต่เป็นเลขรวมๆที่ส่งผลดีต่อผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีงานด้านการบันเมิง เช่นการแสดง การร้งอการเล่นดนตรีเข้ามาอยู่ไม่ขาด

เลข 15

เป็นเลขแห่งเสน่ห์ มีศิลปะในการพูด ดังนั้นจึงหนุนคนที่ทำอาชีพดารานักแสดง ให้มีคนชื่นชอบ นอกจากนั้น เลข 15ยังช่วยหนุนในเรื่องของการมีคนรักใครเกื้อหนุนเกียรติยศที่เสียงที่เป็นความสำเร็จที่มาจากงาน

เลข 23

เป็นเลขแห่งเมตตามหานิยม เป็นเลขที่หนุนในส่งเรื่องของความมีเสน่ห์และการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล โดยเฉพาะศิลปินที่เป็นผู้หญิงมักจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ การมอบหมายงานใหญ่ๆหรืองานที่มีความสำคัญให้อยู่เสมอ ซึ่งงานนั้นจะนำมาสู่ความมีชื่อเสียงโด่งดัง