ทะเบียนสวย สำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร อาชีพนักออกแบบ หรือสถานิกวิศวกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในด้านของสายงานออกแบบหรือก่อสร้างหรืองานด้านการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ มักจะทำงานครอบคลุมถึงการออกแบบสิ่งของต่างๆ ดังนั้นคนที่มีอาชีพนี้จะต้องเลือกเลขที่ส่งผลต่อการออกแบบ หัวคิด งานศิลปะที่โดดเด่นในทางโหราศาสตร์ อาจจะต้องมีการเลือกเลขทะเบียนสำหรับใช้งานที่มีเลขหนุนส่งให้หน้าที่การงานด้านศิลปะมีความก้าวหน้า ถูกใจลูกค้า สำหรับเลขที่เหมาะสมกับนักออกแบบ หรือสถานิก วิศวกร คือ เลข 36 เป็นเลขที่ส่งผลโดยตรงถึงอาชีพนักออกแบบ หรือผู้ที่ทำงานด้านศิลปะเพราะเลข 36 เป็นเลขที่ช่วยในด้านการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบอาจหมายถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการออกแบบด้วยก็ได้เลข 6 ,…